Miten internet on muuttanut elämää?

Internet on muuttanut elämää monin eri tavoin – ehkä useammin eri tavoin kuin aivan ensiksi tulemme ajatelleeksikaan. Kerromme tässä artikkelissa muutaman tärkeimmistä internetin mukanaan tuomista muutoksista, joista ensimmäisenä tutustumme siihen, kuinka internetin myötä elämästä on tullut entistä hektisempää sekä monin tavoin helpompaa. Tämän jälkeen kerromme kuinka internet on pienentänyt maailman välimatkoja. Sitten vielä kuvailemme, kuinka internet on lisännyt saatavilla olevan tiedon määrää ja millaisia haasteita tämä on aiheuttanut netin käyttäjille sekä tiedon etsijöille.

Elämän hektisyys ja helppous

Internetin myötä elämästä on tullut entistä hektisempää. Nykyasiakkaat ovat tottuneet saamaan haluamansa tuotteet ja palvelut tässä ja nyt eikä kärsivällisyys enää leimaa esimerkiksi ostotapahtumia. Monet palvelut ovat nykyasiakkaiden ulottuvilla netissä vain muutaman klikkauksen päässä ja kuluttajista onkin tullut erityisen mukavuudenhaluisia. Vain harva jaksaa enää nähdä suurta vaivaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden saamiseksi. Helppous onkin monissa tilanteissa toinen tärkeä asia, jonka internet on tuonut mukanaan. Moni asia hoituu nopeasti netissä vain muutamalla klikkauksella. Monien asioiden hoitaminen on jo niin helppoa, ettei niiden hoitamiseksi välttämättä tarvitse edes poistua kotoa.

Maailman välimatkojen pienentyminen

Internetin ansiosta maailman välimatkat ovat tietyllä tavalla pienentyneet. Netin kautta voi helposti ottaa yhteyttä jopa maapallon toisella puolella eläviin ihmisiin sekä yrityksiin. Näin tuntuu melkein siltä kuin maailma olisi pienentynyt. Nykyään on mahdollista seurata maailman tapahtumia laajemmin kuin koskaan aiemmin ilman että tarvitsee välttämättä edes poistua kotoa.

Saatavilla olevan tiedon määrän lisääntyminen

Internet on lisännyt reippaalla otteella saatavilla olevan tiedon määrää. Tiedon lisääntyminen on ollut niin suurta, että nykyisin on erityisen vaikeaa erottaa oikeaa tietoa väärästä. Kriittisyys netistä löytyvää tietoa kohtaan onkin erityisen tärkeää. Lisäksi on oleellista kasvattaa nykysukupolvesta diginatiiveja, jotka surffailevat netissä taitavasti ja ovat tottuneita erottelemaan väärää tietoa oikeasta.

Sen lisäksi, että nykykuluttajan tulee erotella oikea tieto väärästä, tulee hänen kyetä erottamaan myös itselleen oleellinen tieto epäoleellisesta. Tämä voi ajoittain olla haastavaa, sillä tiedon määrä netissä on niin valtavan suuri. Mutta tähänkin harjaantuu ajan kanssa.